Tinh thần kinh doanh, đề xuất chính sách và nghiên cứu tạo ra sức sống nhằm mục đích hướng đến sự già hóa của châu Á và sự dịch chuyển của người dân

-Trao đổi giữa các y tá EPA từ Philippines, Indonesia và Việt Nam-
Michiyo Yoneno Laboratory, University of Shizuoka

-Trao đổi giữa các y tá EPA từ Philippines, Indonesia và Việt Nam-

TOP